DSC_2178

陽光下的容顏

是你傳遞的溫度   

我思考著  如何用這有限的方框

框住你如陽光灑下的美麗

DSC_2029

DSC_2030

DSC_2032

DSC_2033

DSC_2036

DSC_2038

DSC_2039

DSC_2042

DSC_2048

DSC_2051

DSC_2053

DSC_2055

DSC_2058

DSC_2059

DSC_2060

DSC_2064

DSC_2065

DSC_2067

DSC_2070

DSC_2073

DSC_2078

DSC_2081

DSC_2083

DSC_2086

DSC_2092

DSC_2101

DSC_2107

DSC_2110

DSC_2112

DSC_2115

DSC_2118

DSC_2123

DSC_2125

DSC_2129

DSC_2133

DSC_2136

DSC_2139

DSC_2141

DSC_2143

DSC_2146

DSC_2148

DSC_2155

DSC_2156

DSC_2159

DSC_2162

DSC_2166

DSC_2170

DSC_2173

DSC_2177

DSC_2180

 

 

    全站熱搜

    Calvin 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()