DSC_3781

假裝很快樂

假裝愛上你

假裝著傷心

假裝著微笑

曾經我以為的偽裝

如今才發現  原來我最不會的就是  假裝

放手  讓彼此迎向更快樂的道路

DSC_3740

DSC_3749

DSC_3750

DSC_3751

DSC_3752

DSC_3764

DSC_3765

DSC_3774

DSC_3777

DSC_3779

DSC_3784

DSC_3786

DSC_3790

DSC_3792

DSC_3794

DSC_3804

DSC_3805

DSC_3808

DSC_3811

DSC_3813

DSC_3822

DSC_3824

DSC_3835

DSC_3836

DSC_3838

DSC_3841

DSC_3844

DSC_3845

DSC_3848

DSC_3851

DSC_3856

DSC_3861

DSC_3868

DSC_3870

DSC_3873

DSC_3876

DSC_3882

DSC_3889

DSC_3890

DSC_3894

DSC_3904

DSC_3909

DSC_3911

DSC_3915

DSC_3936

DSC_3941

DSC_3945

DSC_3946

DSC_3948

DSC_3952

DSC_3956

DSC_3957

DSC_3965

DSC_3975

DSC_3990

DSC_3991

DSC_3994

DSC_3996

DSC_3998

DSC_4001

DSC_4003

DSC_4005

DSC_4020

DSC_4025

    全站熱搜

    Calvin 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()